Coronavirus alles is even anders
Wandelroute Meta Jochemspad Lentevreugd oktober

#MetaJochemspad

11 Check before you go

#CBYG

Herfstvakantie 2024 Scheveningen Wassenaar

#HerfstVakantie

Nationale Kinder TheaterWeek

#KinderTheaterWeek

Nationale Klimaat Week

WAARSCHIJNLIJK

#KlimaatWeek

Langstraat winkelstraat Wassenaar Einkaufszentrum Shopping Centre oktober

#Langstraat

Louwman Automuseum Wassenaar Museumkaart EXTRA

#Louwman

Brandweermuseum Wassenaar in De Pauw

#Brandweermuseum

Voorlinden Museum Tuinen Buurtweg 9 Wassenaar oktober

#Voorlinden

Scheveningen Tips Wassenaar Madurodam SeaLife 10

#Scheveningen

Soefitempel Soefi Centre Katwijk geopend voor publiek oktober

#SoefiCentre

Atlantikwall Wassenaar Katwijk vanaf de Kuil oktober

#Atlantikwall

Duinrell Atractiepark Wassenaar oktober

#Duinrell

Tikibad Duinrell Glijbaanplezier 21 Glijbanen oktober

#Tikibad

Stoeterij In 't Groene Hout GreenWoods Stud oktober

#Huifkartocht

STRAND Wassenaarse Slag november De Badmeester november

#Strand

Sportverenigingenoverzicht Wassenaar Box1

#Sportverenigingen

Zwembad Sterrenbad Sportfondsenbad Wassenaar oktober

#Sterrenbad

Golfbanen Wassenaar oktober

#Golfbanen

Kanoverhuur Bar t Ruime Sop oktober

#Kanoverhuur

De Friezen Hendrikse Stal Bellesteyn oktober

#Hendrikse

Western Riding Country Stables Nieuwe Weg 5a oktober

#CountryStables

RKSV Blauw-Zwart Sportcomplex De Schulpwei Dr. Mansveltkade 7 De Baron

#BlauwZwart

Duinrell Atractiepark Wassenaar Overnachten box4

#Duinrell

Fletcher Boutique Hotel Duinoord Wassenaar box4

HotelDuinoord

Hotel Van Der Valk Wassenaar Zijdeweg 54 box4

#VanDerValk

Hotel Wassenaar Katwijkseweg 33 box4

#HotelWassenaar

Hotel kasteel De Wittenburg Wassenaar box4

#DeWittenburg

Pan van Persijn Panbos oktober

#Panbos

Afstand De Baron omliggende steden Scheveningen Den Haag Centrum Katwijk Centrum Leiden Centrum Oegstgeest Voorschoten oktober

#Afstanden

Nationaal Park Hollandse Duinen Wassenaar Kievietsduin Berkheide oktober

#HollandseDuinen

FietsROUTE De Baron oktober

#FietstochtBaron

B4 Wandelingen in en rond Wasenaar

#Wassenaar

Walking & Cycling dec Wassenaar box4
Wandeltocht Oranje 5 10 15 25 km Wassenaar start bij De Baron box4

#Tochten

Fiets Huren Wassenaar box4

#FietsHuren

Wandel Fiets en autoroutes in en om Wassenaar box4

#Fietsroutes

Kinderboerderij Wassenaar oktober

#Kinderboerderij

Filmhuis Wassenaar in de Bibliotheek Langstraat 40 augustus oktober

#Filmhuis

Informatie Wassenaar Box4
Tourist Information VVV Toeristisch Informatie Punt box4

#TIP

Parkeren Wassenaar parkeerschijfzones box4

#Parkeren

Politie Police Polizei 911 Wassenaar box4

#911#Police

Lentevreugd Meta Jochemspad Wassenaar Hier kom je  oog in oog te staan met de Schotse Hooglanders. Deze reuzen hebben het goed hier in het duingebied met plassen en rietvelden. En februari en in maart is het extra leuk vanwege de kalfjes van de Schotse Hooglanders. In de lente en zomer is het hier een vlinderparadijs! Lentevreugd is een voormalig stuk bollengrond uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Het ligt in Wassenaar aan de westkant van provinciale weg N441, tussen de Pan van Persijn en Rijksdorp. Het terrein is in een periode van ca 10 jaar door aankoop van aanvankelijk 42 ha uitgebreid naar een kleine 100 ha en omgevormd tot kwelgrasland met sloten en poelen. Het pad door het terrein heet het Meta Jochemspad, naar één van de voormalige grondeigenaren. Een deel van de grond is verzet en gebruikt om lichte glooiingen in het terrein aan te brengen. Er is geen grond uit het terrein afgevoerd. Daarnaast zijn beekachtige waterlopen (rellen) gegraven. Het terrein bestaat voor 40 % uit een zandige ondergrond met lage vegetatie (vooral duinriet)  voor 30 % uit rietland met kwelplassen dat tegen de binnenduinrand aanligt. Het is een overgangsgebied tussen duin en polder. Het resterend gedeelte is nogal drassig met op sommige plaatsen elzen en populieren. Er zijn 3 plassen in het gebied, waarvan de meest centraal gelegen plas zomers soms droog kan komen te liggen. De andere twee behouden het hele jaar hun water. Het terrein wordt begraasd door een kudde ca. 45 runderen (Schotse Hooglanders) en 15 Koniks. Dit is een paardenras dat is ontstaan uit pogingen om het oerpaard terug te fokken. Konik is Pools en betekent klein paard. De Koniks zijn er in 2006 bijgeplaatst om enige variatie in de begrazing te krijgen. Het terrein wordt daarnaast waar nodig ook kort gehouden door maaien. Het maaisel wordt afgevoerd, opdat het terrein geschikt blijft voor planten die gedijen in voedselarme situaties.  Vrijwilligers maaien het (zogenaamde) Leeuwerikveld en voeren het maaisel af. Hier en daar op het terrein zijn braambosjes en duindoorns te vinden,  maar om het terrein open te houden wordt een deel van de duindoornbosschages weggehaald.  Lentevreugd is een voormalig bollenland, dat 18 jaar geleden werd omgevormd naar natuurgebied. Nu vindt Staatsbosbeheer het tijd voor een kwaliteits- impuls. Het doel is betere leefomstandigheden voor kwetsbare planten en dieren. Ook de bezoeker kan het gebied straks beter beleven. Het oppervlak van de natte duinvalleien wordt uitgebreid en er komt een vogelobservatieplatform. Er zijn al meer dan 100 soorten vogels gezien op Lentevreugd. In 2010 onder andere zeldzaamheden als de kuifkoekoek en de griel. De bonte kraai is een jaarlijkse wintergast en de waterrietzanger (een zeer zeldzame doortrekker) wordt ook bijna elk jaar gezien. Vaker worden hier roerdompen, twee soorten kiekendieven, boomvalken en lepelaars gezien of – in het geval van de roerdomp – gehoord. Naast de hier uitgezette Schotse Hooglanders en Koniks komen hier reeën, vossen, hazen, mollen en muizen voor. Als er insecten vliegen worden er in de avondschemer ook vleermuizen gezien. Het terrein herbergt een flink aantal soorten libellen en vlinders. In 2013 is met behulp van de vlinderstichting een vlinderroute uitgezet. Van april tot oktober wordt de route volgens een bepaald protocol gelopen en worden de vlinders geïnventariseerd. Ook het Vlinderveld, onderdeel van de route, wordt door vrijwilligers beheerd.   Dank zij het feit dat de grazers niet worden ontwormd, komen er ook flink wat mestkevers en ander bodemleven voor. De vrij zeldzame wespspin is hier ook te vinden.